Kvalitātes Politika

Kvalitātes politika

Mēs esam aizrautīgu profesionāļu komanda, kuru vīzija ir uzlabot ikkatra cilvēka dzīvi, piedāvājot modernus un inovatīvus produktus veselības aprūpei un zinātnei. Mēs veidojam pozitīvu personisko saikni ar katru klientu un piegādātāju, veicinot savstarpēju uzticēšanos un ilgtermiņa sadarbību. Mēs pastāvīgi pētām produktu piedāvājumu tirgū un piesaistām jaunus piegādātājus, atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām.
Mūsu produkti ir paredzēti veselības aprūpes speciālistiem viņu darba atvieglošanai un optimizēšanai, ievērojot visas nepieciešamās likumdošanas prasības:
    • Mēs piegādājam plašāko medicīnas ierīču un testu klāstu no preanalītikas līdz ķirurģiskajiem implantiem un instrumentiem.
    • Mēs palīdzēsim jebkuram pētniekam un zinātniekam atrast viņu interesējošos produktus un reaģentus ar vislabāko cenas un kvalitātes attiecību.
    • Mēs piedāvājam higiēnas risinājumus veselības aprūpes iestādēm, kā arī cilvēku individuālai lietošanai.
Lai mēs un mūsu klienti sasniegtu vislabākos rezultātus, tiek nodrošināta efektīva uzņēmuma vadība, motivējot darbiniekus strādāt atbilstoši definētajiem procesiem un rūpējoties par kvalitātes pārvaldības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanos atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Vides politika

Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, mēs savā uzņēmumā taupām dabas resursus (ūdens, elektrība, papīrs, siltums, degviela), samazinām atkritumus, meklējam jaunus risinājumus to utilizācijai, pastāvīgi uzlabojam un pilnveidojam savu darbību, lai novērstu vai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi:
    • Plānojam vizītes pie klientiem, apvienojot tās ar preču piegādēm;
    • Samazinām atkritumu veidošanos birojā un noliktavā, šķirojam tos;
    • Izvairāmies no bīstamu ķīmisku vielu izmantošanas, bet ja šādi materiāli nepieciešami, veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu veselību  un vidi;
    • Izglītojam klientus par mūsu piegādāto materiālu utilizācijas iespējām;
    • Apmācām darbiniekus par mūsu darbības ietekmi uz vidi un taupīgu attieksmi pret dabas resursiem;
    • Sekojam līdzi vides piesārņojuma un dabas resursu izmantošanas rādītājiem un izpildām visas saistošās normatīvās prasības vides jomā.
Rūpēs par tīras vides saglabāšanu uzņēmums uztur un pilnveido vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001:2015 standarta prasībām.