Kvalitatīvai paraugu iegūšanai ir svarīga nozīme diagnostikā

2018. gada 25. maijā Latvijas infektoloģijas centra (LIC) telpās norisinājās SIA “Interlux” rīkota konference “Preanalītiskās un analītiskās fāzes nozīme mikrobioloģiskajā testēšanā”, kas pulcēja Latvijas laboratoriju, kā P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas Infektoloģijas centra, Bērnu klīniskās universitātes, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, E. Gulbja laboratorijas, Centrālās laboratorijas, BIOR un citu laboratoriju, speciālistus.

Konferences tēma un lekciju saturs tika izvēlēts konsultējoties ar Latvijas Medicīnas mikrobiologu asociāciju, lai speciālistiem – pasākuma apmeklētājiem uzsvērtu mikrobioloģisko paraugu ievākšanas kvalitātes nozīmi precīzu rezultātu iegūšanā, kā arī informētu par jaunākajām tendencēm šajā jautājumā.eredzes.

Šodien, kad medicīna attīstās, rezultējoties ar jauniem atklājumiem, jauniem instrumentiem un iekārtām, mēs nedrīksta aizmirst par pavisam vienkāršām un bieži pašsaprotamām lietām pacientu ārstēšanas procesā - preanalītiskās un analītiskās fāzes nozīmi mikrobioloģiskajā testēšanā.

Konferencē bija arī mūsu partnera ASV uzņēmuma “Becton Dickinson” vadīta lekcija “Analizatori un agari mikrobioloģiskiem izmeklējumiem”. Lekcijā tika uzsvērta ne tikai preanalītikas nozīme diagnostikas procesā, bet arī citu “Becton Dickinson” ražoto iekārtu un reaģentu apvienošana vienotā laboratorijas darba plūsmā, kas nodrošina nepārtruaktu kvalitāti un ticamus rezultātus.

Tāpat speciālistus ieinteresēja instrumenta Bactec – asinskultūras analizatora daudzpusīgais pielietojums un tā daudzfunkcionālā darbība, kā arī iespēja iekārtu vadīt attālināti. Kā arī tika prezentēti uzņēmuma “Becton Dikinson” piedāvātie hromogēnie agari katram mikroorganismam.

Nīderlandes uzņēmuma “Advanced Instruments” pārstāvja lekcijā “Anaerobās vides sistēmas” laboratorijas speciālisti tika informēti par anaerobās vides mikroorganismu noteikšanas instrumentu, kas nodrošina mikroorganismiem atbilstošu un stabilu anaerobu vidi īsā laikā. Tieši šis instruments ieinteresēja vairākus laboratorijas speciālistus un pavisam drīz tiks nodots vienai no laboratorijām uz aprobāciju.

Lekciju “Transporta barotnes” vadīja Anglijas uzņēmuma “Medical Wire & Equipment” pārstāvis, iepazīstinot ar transporta barotņu nozīmi diagnostikā, jo tieši preanalītiskajā fāzē, kas ir sagatavošanās paraugu ievākšanas procesam, paraugu ievākšana, uzglabāšana, transportēšana un paraugu sagatavošana pirmsanalītiskajai fāzei, tiek pieļautas 68.2% kļūdu, kad paraugs tiek bojāts, kas ir svarīga turpmākajā izmeklēšanā un ārstēšanas rezultātos.

Tika uzsvērts risks koka un kokvilnas materiālu izmantošanai paraugu ievākšanas procesā, nerekomendē lietot paraugu savākšanas sistēmas, kas plūksnojas, tādējādi nesabojājot mikrobioloģisko materiālu.

Lai arī transporta barotnes ir ikdienas rutīnas darbs, kur kvalitātei ir liela nozīme, ne vienmēr tiek pievērsta pietiekama uzmanība marķējuma sertifikātu atbilstībai – arī dokumentācijai ir svarīga un būtiska nozīme preanalītiskajā fāzē.

Latvijas RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras, PSKUS laboratorijas un NMS laboratorijas klīniskais mikrobiologs prof. Arta Olga Balode ar lekciju “ Preanalītiskā fāze mikrobioloģijā”, kur tika pārrunāti attiecīgie ISO 15189 standarti medicīnas laboratorijām pirms izmeklēšanas, izmeklēšanas un pēc izmeklēšanas procesos, kur svarīgas dažādas nianses, kā savākšanas trauki, laiki – kas cik ilgā laikā jānogādā, kādā barotnē un vidē jāanalizē paraugs, parauga uzglabāšanas temperatūra. Noslēgumā atgādinot kolēģiem, ka Latvijā nav izstrādātas vienotas vadlīnijas par pirms izmeklēšanas procesu dažādiem paraugiem un aicinot speciālistus pašus veidot vadlīnijas, izmantojot citu laboratoriju procedūru aprakstus.

Savukārt RAKUS stacionārs "Gaiļezers" LMC mikrobioloģijas nodaļas mikrobiologs Dace Rudzīte informēja par reāliem klīniskajiem gadījumiem no slimnīcas ikdienas darba par standarta izmeklējumu lietošanu mikrobioloģijas laboratorijā un ārstēšanu balstoties uz izmeklējumiem, kad saslimšanas iemesli netika identificēti ar standarta izmeklējumiem. LIC laboratorijas speciāliste Oksana Savicka iepazīstināja ar preanalītisko posmu baktēriju DNS izmeklēšanai.

Konferences noslēgumā varam secināt, ka arī ražotāji strauji iet līdzi laikam un prasībām pēc labākiem izmeklējuma materiāliem, tai pašā laikā atzīstot, ka jauninājumi potenciāli nākotnē var tikai sadārdzināt mikrobioloģisko paraugu apstrādi. Šīs konferences aktualitāti uzsvēra arī pašu laboratorijas speciālistu iesaistīšanās diskusijās un aktualitāšu pārspriešanā gan oficiālajā daļā, gan neoficiālajā.

Sagatavoja: Interlux, 2018.

iekš Ziņas
Plūsmas citometrija darbībā